Theorie examen auto

Theorie examen auto

Theorie examen auto

Het theorie examen auto dien je eerst te behalen voordat je mag gaan afrijden bij het CBR. Je mag je theorie gaan halen bij het CBR vanaf je 16de, let op de theorie is 1,5 jaar geldig.

Wat neem je mee naar het theorie examen auto?
Het belangrijkste wat je dient mee te nemen naar het examen is een geldig identiteitsbewijs! Daarnaast staat op de oproepkaart die je ontvangt een reserveringsnummer deze dien je ook mee te nemen. Wanneer je de examen zaal in gaat mag je alleen je identiteitsbewijs meenemen de rest leg je in het desbetreffende kluisje neer.

Waar bestaat het theorie examen auto uit?
Het theorie examen bestaat uit 3 onderdelen:
  1. Gevaarherkenning, gaat over het herkennen van gevaar en wat je moet doen in een situatie;
  2. Kennis, hier laat je zien dat je feiten en regels kunt herkennen en benoemen;
  3. Inzicht, hier laat je zien dat je regels kunt toepassen en juiste beslissingen kunt nemen.
Hier kun je een aantal voorbeelden bekijken die je op het examen kunt verwachten.

Hoelang duurt het theorie examen auto?
Voor het gewone auto theorie examen heb je 30 minuten de tijd. Bij het onderdeel gevaarherkenning krijg je 8 seconde per vraag. Bij de andere twee onderdelen kennis en inzicht is geen tijd per vraag ingesteld. Voor het onderdeel kennis heb je 8 minuten de tijd om alle vragen te beantwoorden. Voor het onderdeel inzicht krijgen je ongeveer 16 minuten de tijd om deze vragen te beantwoorden.

Wanneer je een theorie examen met extra tijd en het individueel examen hebt gereserveerd krijg je voor beide langer de tijd namelijk 45 minuten in plaats van 30 minuten. Je krijgt 5 minuten extra tijd voor het onderdeel kennis en 10 minuten extra voor het onderdeel inzicht.

Theorie examen auto fouten?

Per onderdeel moet je een percentage halen van juiste antwoorden. Het onderdeel gevaarherkenning bestaat uit 25 vragen, hiervan moet je 13 vragen of meer goed beantwoorden. Het onderdeel kennis bestaat weer uit 12 vragen, hiervan moet je minstens 10 vragen goed beantwoorden. Daarnaast bestaat het onderdeel inzicht uit 28 vragen, hiervan dien je er 25 of meer van goed te hebben. Bij de onderdelen kennis en inzicht krijgen je twee testvragen.

Theorie examen auto uitslag?
Wanneer je geslaagd bent krijg je dit gelijk te zien in het scherm. Je theorie certificaat is 1,5 jaar geldig. De uitslag van het theorie examen wordt ook binnen 15 minuten toegestuurd via de mail.

Ben je gezakt?
Dan zie je dit ook direct in het scherm. Ook krijg je de onderwerpen te zien waar je de volgende keer op moet letten voor je volgende theorie examen.